WALNE ZGROMADZENIE PSAA 27.05.2024

W dniu 27 maja 2024, na platformie Teams, zdalnie, odbyło się Zebranie Walne członków PSAA.

Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Zebranie odbyło się drugim terminie, czyli 27 maja o godz. 10:20.Zebranie prowadził i moderował p. Tomasz Goetzendorf-Grabowski.

Pan Goetzendorf-Grabowski powitał wszystkich uczestników i otworzył spotkanie omawiając agendę oraz uzyskując zatwierdzenie jej punktów przez wszystkich  uczestników Zebrania.

Prezes zarządu Pan  Goetzendorf-Grabowski przedstawił sprawozdanie z działalności PSAA w 2023 roku. Zrelacjonował  uczestnictwo przedstawicieli PSAA, członków Programme Committee  w spotkaniu komitetu oraz w Emerging Technology Forum we wrześni 2023 w Kioto.

Dr Łukasz Kiszkowiak na wniosek zarządu PSAA został nominowany na funkcję wiceprezydenta CEAS ds. kontaktów i publikacji

Po sprawozdaniu Zarządu, zostało przedstawione sprawozdanie finansowe za rok 2023, przez Skarbnika PSAA, p. Agnieszkę Kwiek.

Następnie, p. Łukasz Kiszkowiak z Komisji Rewizyjnej zaprezentował sprawozdanie Komisji.

Zostały odczytane i przyjęte następujące 3 uchwały:

  • Uchwała nr 1 w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2023
  • Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro w roku 2023
  • Uchwała nr 3 w sprawie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2023
  • Uchwała nr 4 w sprawie zwiększenia rocznej składki członkowskiej do 100 zł.

Prezes PSAA Pan Goetzendorf-Grabowski zaproponował aby dotychczasowy Zarząd pozostał w niezmienionym składzie, co spotkało się z aprobatą zebranych.

Spotkanie zakończyło się o godz. 11:30.

linki do prezentacji:

Sprawozdanie 2023 oraz plany 2024

Sprawozdanie z udziału PSAA w CEAS

UWAGI DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA PSAA 27.05.2021

W dniu 27 maja 2022, na platformie Teams, zdalnie, odbyło się Zebranie Walne członków PSAA.

Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.
Zebranie odbyło się drugim terminie, czyli 27 maja o godz. 12:20.
Zebranie prowadził i moderował p. Tomasz Goetzendorf-Grabowski.

Pan Goetzendorf- Grabowski powitał wszystkich uczestników i otworzył spotkanie omawiając agendę oraz uzyskując zatwierdzenie jej punktów przez wszystkich  uczestników Zebrania.

Prezes zarządu Pan  Goetzendorf-Grabowski przedstawił sprawozdanie z działalności PSAA w 2021 roku. Zrelacjonował  uczestnictwo przedstawicieli PSAA  w konferencjach w roku 2021. Na Kongresie ICAS w Szanghaju  było zaprezentowanych 7 referatów  z Polski w tym 5 przez członków PSAA.

Organizowana przez PSAA konferencja AEC w dniach 23-26.11.2021 w formie hybrydowej zakończyła się sukcesem.

W roku 2021 wprowadzono do ICAS trzech nowych członków z PSAA:

  • dr hab. inż. Tomasz Rogalski, prof. PRz
  • dr inż. Jacek Mieloszyk (PW)
  • mjr dr inż. Łukasz Kiszkowiak (WAT)

obecnie z PSAA jest sześciu członków w ICAS Programme Committee.

Do stowarzyszenia CEAS  dołączył jako Trustee dr Łukasz Kiszkowiak.

Po sprawozdaniu Zarządu, zostało przedstawione sprawozdanie finansowe za rok 2021, przez Skarbnika PSAA, p. Jacka Szumbarskiego.

Następnie, p. Łukasz Kiszkowiak z Komisji Rewizyjnej zaprezentował sprawozdanie Komisji.

Zostały odczytane i przyjęte następujące 3 uchwały:

  • Uchwała nr 1 w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2021
  • Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro w roku 2021
  • Uchwała nr 3 w sprawie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2021

Prezes PSAA Pan Goetzendorf-Grabowski zaproponował aby dotychczasowy Zarząd pozostał, jedynie ze względu na prośbę Skarbnika, zaproponował zmianę Pana Jacka Szumbarskiego, którego zastąpi Pani Agnieszka Kwiek.

Spotkanie zakończyło się o godz. 13:30.