Członkowie honorowi

HANS FRANKE

H. Franke Honorary Membership

FRED Abbink

Fred Abbink ukończył Inżynierię Sterowania Elektrycznego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Delft w styczniu 1968. Po służbie wojskowej jako oficer Królewskiej Marynarki Wojennej Holandii, rozpoczął pracę w NLR w październiku 1969 jako lider inżynier/kierownik projektu w wielu projektach z zakrersu awioniki: symulator lotu, Spacelab, system kalibracji nawigacyjnej / kontroli lotu dla NL ANSP, pokładowy komputerowy system testowania lotu dla oceny i certyfikacji samolotu Fokker 50/100.

W 1981 roku został szefem prób w locie i departamentu helikopterów w NLR, odpowiedzialnym za laboratorium samolotów, badania śmigłowców , badania awioniki, wojskowe badania operacyjne i badania wypadków. W tym samym roku został mianowany profesorem w niepełnym wymiarze godzin w dziedzinie osprzętu lotniczego i awioniki na Wydziale Inżynierii Lotniczej Politechniki Delft.

W 1988 roku został dyrektorem technicznym NLR, odpowiedzialnym za rządowe programy badawcze i rozwój dużych obiektów do badań i ocen, obiektów, współpracę międzynarodową i zarządzanie jakością.

Pan Abbink został profesorem w Instytucie Technologii Bandung w Indonezji w 1983 i 1989 roku, Narodowy Aerospace Laboratory - NAL (obecnie JAXA) w Japonii w 1992 roku, a Uniwersytet Techniczny w Helsinkach w 1999. Od 2006-2008 był prezesem Międzynarodowej Rady dla Aeronautical Sciences (ICAS) i przewodniczącego lub członka
liczba rad nadzorczych i komisji, w tym DNW, ETW, AIAA, UE-TAG, EREA, ICA, w VKI, ANAE, ACARE.

Po przejściu na emeryturę pod koniec 2009 roku, pozostał bardzo aktywne w dziedzinie przemysłu lotniczego w tym miejscu jako komisarz prezydenta w firmie NEDAERO, Prezes Fundacji CompoWorld Holandii i przewodniczący Holenderskiego Stowarzyszenia Inżynierów (NVvL Aeronatical).

Pan Abbink jest Oficer Orderu Oranje Nassau, Fellow Amerykańskiego Instytutu Aeronautyki i Astronautyki (AIAA), honorowym członkiem Międzynarodowej Rady dla Aeronautical Sciences (ICA, w Fellow francuskiej Académie de l'Air et de l Espace (ANAE), członek Holenderskiej Akademii Technologii i Innowacji oraz Honorowy Członek TU-Delft Aerospace Students Association Leonardo Da Vinci.

WIESŁAW OSTACHOWICZ

W dniu 11 kwietnia br. na Politechnice Gdańskiej, w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN odbył się uroczysty jubileusz z okazji 70 urodzin Profesora Wiesława Ostachowicza.

Na ceremonię przyjechało wielu znakomitych gości – przedstawicieli całego krajowego środowiska naukowego. Gratulacjom, prezentom i życzeniom dla Profesora nie było końca, każdy z przybyłych gości znał dobrze Profesora Ostachowicza i chciał osobiście złożyć mu życzenia dalszych sukcesów osobistych i zawodowych.

Na jubileuszu urodzin Profesora Ostachowicza obecni byli także przedstawiciele PSAA – Prof. Witold Wiśniowski – Prezes PSAA w kadencji 2015-2016 oraz Prof. Zdobysław Goraj – Koordynator ds. kontaktów z zagranicą. Profesorowie dołączyli się do życzeń dla jubilata oraz oficjalnie wręczyli Profesorowi Ostachowiczowi medal Polskiego Stowarzyszenia Aeronautyki i Astronautyki, a także przyznali status honorowego członka Stowarzyszenia.

Profesor Ostachowicz jest wybitnym specjalistą z zakresu inteligentnych struktur i materiałów, diagnostyki i badań nieniszczących, wniósł też ogromny wkład w badanie dynamiki konstrukcji kompozytowych, a jego osiągnięcia dotyczące wykorzystania szeregu metod badań nieniszczących do wykrywania uszkodzeń miały ogromny wpływ na światową naukę i przemysł.

Profesor Wiesław Ostachowicz pochwalić się może także wybitnymi osiągnięciami naukowymi, dydaktycznymi i wychowawczymi. Swoją wiedzę i ekspertyzę naukową zawarł w setkach opracowań i oryginalnych artykułów naukowych, które stanowią źródło wiedzy i inspirację dla świata naukowego.