CEAS Trustees Board Meeting

The next CEAS Trustees Board Meeting will be held in Warsaw in June 2015.
Previous meeting was held in Brussels, in December 2014.
CEAS in brief – presentation by Fred Abbink

Walne Zgromadzenie PSAA 2015

Walne Zgromadzenie PSAA odbędzie się dnia 13 marca 2015 roku, godzina 14:00 w Gmachu Nowym Lotniczym, pokój 300EF (III piętro nad dziekanatem wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej, wejście od ul. Nowowiejska 24). Szczegóły…

Walne Zgromadzenie PSAA 2013

W dniu 15 marca odbyło się na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Aeronautyki i Astronautyki, wspieranego m.in. przez Instytut Lotnictwa i naszych pracowników. Na zebraniu wybrano nowe władze stowarzyszenia. Prezesem Zarządu został prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Rodzewicz. Bezpośrednio po zebraniu odbył się wykład Profesora Freda Abbinka z Holandii – emerytowanego Dyrektora Generalnego holenderskiego instytutu lotnictwa NLR pod tytułem „Survival of the Fittest: 90 Years of Dutch Aeronautics RDT&E in a Globalising Environment”. Bogatą osobowość profesora Abbinka zaprezentował ustępujący Prezes Zarządu PSAA prof. dr hab. inz. Zdobysław Goraj (na zdjęciu, a w załączeniu tezy wykładu i CV prof . Abbinka) . W imieniu PSAA prof. Goraj uhonorował prof. Abbinka tytułem Honorowego Członka i pamiątkowym medalem PSAA. Prof. Abbink szczegółowo omówił historię holenderskiego przemysłu lotniczego i jego współpracy z NLR oraz zmianach w jego strategii działania po likwidacji narodowego przemysłu lotniczego w Holandii, gdzie aby się rozwijać NLR został partnerem globalnego przemysłu lotniczego podobnie jak i nasz instytut. Warto przypomnieć, że aktualnie realizujemy wspólnie z NLR jako koordynatorem, projekt „Endless Runway” w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. W prowadzonych kuluarowych rozmowach prof. Abbink zadeklarował wsparcie polskiego sektora badawczo-rozwojowego lotnictwa w wysiłkach na rzecz organizacji kolejnych prestiżowych spotkań Komitetu Programowego International Council of the Aeronautical Sciences ICAS i konferencji ICAS w Polsce.