NOTATKI Z WALNEGO ZEBRANIA PSAA 15.03.2019

W dniu 15 marca 2019, w Instytucie Lotnictwa odbyło się Zebranie Walne członków PSAA.

Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.
Zebranie odbyło się drugim terminie, czyli 15 marca o godz. 14:15.
Zebranie prowadził i moderował p. Leszek Rams z Instytutu Lotnictwa.

Pan Rams otworzył spotkanie omawiając agendę i uzyskując zatwierdzenie jej punktów przez wszystkich  uczestników Zebrania.

Następnie zostało zaprezentowane sprawozdanie Zarządu PSAA za rok 2018. Sprawozdanie przedstawił p. Zdobysław Goraj, w zastępstwie za Prezesa PSAA, p. Pawła Stężyckiego. Sprawozdanie obejmowało okres od marca 2017 do marca 2019.

Po sprawozdaniu Zarządu, zostało przedstawione sprawozdanie finansowe za rok 2018, przez Skarbnika PSAA, p. Jacka Szumbarskiego.

Następnie, p. Łukasz Kiszkowiak z Komisji Rewizyjnej zaprezentował sprawozdanie Komisji.

W kolejnym punkcie powołano Komisje Wniosków i Uchwał oraz Komisję Skrutacyjną. W jej skład weszli: Jerzy Żółtak oraz Damian Konde.

Zostały odczytane i przyjęte następujące 3 uchwały:

  • Uchwała nr 1 w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2018
  • Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro w roku 2018
  • Uchwała nr 3 w sprawie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2018

Kolejnym punktem Zebrania walnego był wybór nowego Zarządu PSAA. Przedstawiono oraz jednogłośnie przegłosowano następujące osoby:

Prezesem PSAA na lata 2019 – 2021 został profesor Tomasz Goetzendorf-Grabowski (PW)

Członkowie Zarządu: Zbigniew Koruba (Politechnika Rzeszowska), Tomasz Rogalski (Politechnika Rzeszowska). Sekretarzem PSAA – Andrzej Żyluk (ITWL), Skarbnikiem Jacek Szumbarski (PW).

Komisja Rewizyjna, Aleksander Olejnik (WAT), Łukasz Kiszkowiak (WAT), Mirosław Rodzewicz (PW).

Następnie, p. Koruba z Politechniki Rzeszowskiej zaprosił zebranych na II Kongres Lotniczy i Kosmonautyczny, który odbędzie się w Kielcach we wrześniu 2019. Zaproponowano, aby PSAA włączyła się aktywie w to wydarzenie, być może prezes PSAA mógłby wygłosić wykład plenarny podczas Kongresu.

Na koniec Zebrania został wygłoszony wykład p. Zbigniewa Raraty z PW pod tytułem „Numeryczne i eksperymentalne badania hałasu w lotnictwie”.

Spotkanie zakończyło się o godz. 16:00.

Temat Nawigacja